ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 “аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян” на рэспубліканскім вытворчым унітарным прадпрыемстве ” Завод дакладнай электрамеханікі»

Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

  • Жываглод Ірына Аляксандраўна, намеснік дырэктара па эканамічных і прававых пытаннях, тэл. +375 17 318 90 15
  • Семянкоў Юрый Аляксеевіч, вядучы інжынер наземнага комплексу кіравання, вн.215, каб. 8, тэл. +375 17 318 90 01 (прыёмная)
  • Багамолава Кацярына Міхайлаўна, загадчык шматкватэрнага жылога дома, в. Станькава, вул. Вайсковая 24/1, тэл. +375 17 318 90 01 (прыёмная)

Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыМаксімальны тэрмін ажыццяўлення адм. працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага док-та, што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адм. працэдура
1.1.5. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўзаява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.5¹. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям’і)заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і-пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяцбестэрмінова
1.1.5². Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і)заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.5³. Прыняцце рашэння аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўзаява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і-пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.6. Прыняцце рашэння аб падзеле (аб’яднанні) чарзе, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і
заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.7. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўзаява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.13. Прыняцце рашэння аб змяненні дагавора найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду: па патрабаванні наймальнікаў, якія аб’ядноўваюцца ў адну сям’ю;заявы наймальнікаў, якія аб’ядноўваюцца ў адну сям’ю

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям’і, сумесна пражываюць з наймальнікамі, объединяющимися у адну сям’ю

дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва (пасведчанне аб заключэнні шлюбу, пасведчанне аб нараджэнні)

дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна – – У выпадку іх змены;

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц6 месяцаў
з прычыны прызнання наймальнікам іншага члена сям’і;аява паўналетняга члена сям’і наймальніка

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пісьмовую згоду наймальніка альбо пасведчанне аб яго смерці або копія рашэння суда аб прызнанні наймальніка страціўшым права валодання і карыстання жылым памяшканнем, а таксама пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям’і наймальніка, якія пражываюць сумесна з ім

дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна – – у выпадку іх змены;

па патрабаванні члена сям’і наймальніка;заява паўналетняга члена сям’і наймальніка

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пісьмовую згоду якія пражываюць сумесна з ім іншых паўналетніх членаў сям’і наймальніка

дакумент, які пацвярджае прыпадае на яго долю агульную плошчу жылога памяшкання, альбо пагадненне аб парадку карыстання жылым памяшканнем

дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых дадзеных грамадзяніна – – у выпадку іх змены

1.1.18. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.1.20. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду меншага памеру наўзамен займанагазаява, падпісаная паўналетнімі членамі сям’і наймальніка, а таксама іншымі грамадзянамі, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу наймальніка і паўналетніх членаў яго сям’і, а таксама іншых грамадзян, за якімі ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваецца роўнае з наймальнікам права валодання і карыстання жылым памяшканнем

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей – для асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей

1 месяц з дня падачы заявыбестэрмінова
1.3.1. Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуу дзень звароту6 месяцаў
1.3.2. Выдача даведкі аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям’іпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне – – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакаваным жылым доме

у дзень звароту6 месяцаў
1.3.3. Выдача даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’іпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне – – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакаваным жылым доме

у дзень звароту6 месяцаў
1.3.4. Выдача даведкі аб месцы жыхарствапашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуу дзень звароту6 месяцаў
1.3.5. Выдача даведкі аб апошнім месцы жыхарства спадчынадаўцы і складзе яго сям’і на дзень смерціпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуу дзень зваротубестэрмінова
Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

  • Арцюхоўская Таццяна Уладзіміраўна, вядучы бухгалтар, тэл. +375 17 318 90 08, 121, каб. № 12

Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыМаксімальны тэрмін ажыццяўлення адм. працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага док-та, што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адм. працэдура
2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) 5 дзён са дня зваротубестэрмінова
2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родахпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяцна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяцізаяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда пра ўсынаўленне (удачарэнне) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удочеривших) (далей – усыновившие) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і) або) якая прадстаўляе жыллёва – камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

дакументы ці звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, – для поўных сем’яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцаднаразова
2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, які стаў на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12 – тыднёвага тэрміну цяжарнасці
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць,

– у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу , – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцаднаразова
2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоўзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь – – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і) або) якая прадстаўляе жыллёва – камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

дакументы ці звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, – для поўных сем’яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны

даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў – для асоб, якім прадастаўлены водпуск па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
2.9¹. Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоўзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – уяўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай) выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям’і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і не з’яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям’і, бацькам, усынавіцелем (удачарыцелем)

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям’і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям’і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцна тэрмін да даты наступлення абставін, што цягнуць спыненне выплаты дапамогі
2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яўзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (уяўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту , – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з’яўляюцца інвалідамі

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты-у выпадку змянення месца выплаты дапамогі копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і) або) якая прадстаўляе жыллёва – камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

даведка аб выплаце абавязковых страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ва ўстаноўленыя тэрміны і аб даходах, з якіх яны вылічаныя, асобам, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна, – для асоб, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна

медыцынская даведка аб стане здароўя дзіцяці – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця, інфікаванага вірусам імунадэфіцыту чалавека, ва ўзросце да 18 гадоў

10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці – інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)
лісток непрацаздольнасці

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і) або) якая прадстаўляе жыллёва – камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) сведе – няў ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай – най інфармацыі, неабходныя – дзімам для назначэння дапамогі, – 1 месяцна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцемлісток непрацаздольнасці10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай – най інфармацыі, неабходныя – дзімам для назначэння дапамогі, – 1 месяцна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыілісток непрацаздольнасці10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяцна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплатыпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.18¹. Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцейпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогіпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памерыпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахпашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу3 дня з дня зваротубестэрмінова
2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннезаява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі – – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 рабочы дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцаднаразова
2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзепашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова

Асоба, адказная за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

  • Багамолава Кацярына Міхайлаўна, загадчык шматкватэрнага жылога дома, в. Станькава, вул. Вайсковая 24/1, тэл. +375 17 318 90 01 (прыёмная)
Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыМаксімальны тэрмін ажыццяўлення адм. працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага док-та, што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адм. працэдура і яе кошт
13.1. Рэгістрацыя па месцы жыхарства грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусьзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні – для асоб, якія не дасягнулі 14-гадовага ўзросту і не маюць пашпартоў і іншых дакументаў, якія сведчаць асобу (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры яго наяўнасці)

дакумент, які з’яўляецца падставай для рэгістрацыі па месцы жыхарства

ваенны білет або часовае пасведчанне (пасведчанне прызыўніка) з адзнакай аб пастаноўцы на воінскі ўлік па новым месцы жыхарства – для ваеннаабавязаных (прызыўнікоў)

пасведчанне аб смерці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры яго наяўнасці), альбо яго копія, засведчаная натарыяльна, альбо даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці (у выпадку смерці аднаго з законных прадстаўнікоў), альбо копія рашэння суда аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, аб адмене ўсынаўлення (удачарэння), аб прызнанні грамадзяніна недзеяздольным, без вестак адсутным або аб аб’яўленні грамадзяніна памерлым, альбо даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзена ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і, альбо копія пастановы (вызначэння) суда, органа крымінальнага пераследу аб абвяшчэнні вышуку грамадзяніна – для непаўналетніх, якія маюць аднаго законнага прадстаўніка

пісьмовую згоду аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняга на яго рэгістрацыю па месцы жыхарства іншага законнага прадстаўніка, засведчанае ва ўстаноўленым парадку, альбо копія (выпіска з) рашэння суда, Пагаднення аб дзецях, якія вызначаюць, з кім з законных прадстаўнікоў будзе пражываць непаўнагадовы, – для рэгістрацыі непаўналетняга па месцы жыхарства аднаго з яго законных прадстаўнікоў у выпадку, калі законныя прадстаўнікі зарэгістраваныя не па адным месцы жыхарства, за выключэннем выпадкаў, калі законны прадстаўнік непаўналетняга не зарэгістраваны па месцы жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь альбо з’яўляецца замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць у Рэспубліцы Беларусь

пісьмовую згоду законных прадстаўнікоў непаўналетняга на яго рэгістрацыю не па месцы іх жыхарства, засведчаны ва ўстаноўленым парадку, – для рэгістрацыі непаўналетняга ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў не па месцы жыхарства яго законных прадстаўнікоў, за выключэннем выпадкаў, калі законны прадстаўнік непаўналетняга не зарэгістраваны па месцы жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь альбо з’яўляецца замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства, якая пастаянна не пражывае ў Рэспубліцы Беларусь

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

3 працоўныя дні з дня падачы заявыбестэрмінова

0,5 базавай велічыні*

13.2. Рэгістрацыя па месцы знаходжання грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусьзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні-для асоб, якія не дасягнулі 14 – гадовага ўзросту і не маюць пашпартоў і іншых дакументаў, якія сведчаць асобу (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры яго наяўнасці)дакумент, які з’яўляецца падставай для рэгістрацыі па месцы знаходжання

пасведчанне аб смерці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь, – пры яго наяўнасці), альбо яго копія, засведчаная натарыяльна, альбо даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці (у выпадку смерці аднаго з законных прадстаўнікоў), альбо копія рашэння суда аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, аб адмене ўсынаўлення (удачарэння), аб прызнанні грамадзяніна недзеяздольным, без вестак адсутным або аб аб’яўленні грамадзяніна памерлым, альбо даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзена ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і, альбо копія пастановы (вызначэння) суда, органа крымінальнага пераследу аб абвяшчэнні вышуку грамадзяніна – для рэгістрацыі непаўналетняга ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў, які мае аднаго законнага прадстаўніка, не па месцы жыхарства альбо не па месцы знаходжання гэтага законнага прадстаўніка

пісьмовую згоду законных прадстаўнікоў непаўналетняга на яго рэгістрацыю не па месцы іх жыхарства альбо па месцы знаходжання, засведчаныя ва ўстаноўленым парадку, – для рэгістрацыі непаўналетняга ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў не па месцы жыхарства альбо не па месцы знаходжання яго законных прадстаўнікоў, за выключэннем непаўналетніх, якія прыбылі з іншага населенага пункта для атрымання адукацыі ў дзённай форме атрымання адукацыі, а таксама выпадкаў, калі законны прадстаўнік непаўналетняга не зарэгістраваны па месцы жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь альбо з’яўляецца замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства, якая пастаянна не пражывае ў Рэспубліцы Беларусь

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

3 працоўныя дні з дня падачы заявы да 6 месяцаў – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія пастаянна пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь да 1 года – для іншых асоб

0,5 базавай велічыні*

13.3. Зняцце грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, з рэгістрацыйнага ўліку па месцы знаходжаннязаява5 дзён з дня зваротубестэрмінова

бясплатна

* Атрымальнік плацяжу: Галоўнае ўпраўленне Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь/Станькоўскі сельскі выканаўчы камітэт
УНП 600537220
р/с BY43AKBB36006151000070000000
БІК AKBBBY2X
Код плацяжу 3002
Назначэнне плацяжу: рэгістрацыя па месцы жыхарства/пабывання

Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

  • Арцюхоўская Таццяна Уладзіміраўна, вядучы бухгалтар, тэл. +375 17 318 90 08, 121, каб. № 12

Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адм. працэдуры Тэрмін дзеяння даведкі, іншага док-та, што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адм. працэдура
18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусьзаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц6 месяцаў
18.8. Выдача даведкі аб выплаце (утрыманні) падаходнага падатку з фізічных асоб у мэтах пазбягання двайнога падаткаабкладаннязаява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяцбестэрмінова
18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асобпашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобуу дзень зваротубестэрмінова
Асоба, адказная за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

  • Вашкевіч Аксана Дзмітрыеўна, начальнік кадравай службы, тэл. +375 17 318 90 01, 109, каб. № 7

Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.

Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адм. працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага док-та, што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адм. працэдура
2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў5 дзён з дня зваротубестэрмінова
image_pdfimage_print